Marta Gumkowska

psycholożka, psychoterapeutka

Jestem absolwentką psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Ukończyłam też Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Pomoc socjalna i terapeutyczna). Obecnie kończę szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów (instytut ten jest członkiem E.G.A.T.I.N. i sekcji grupowej EFPP). Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zdobywałam i zdobywam m.in.:

  • pracując z dorosłymi osobami z autyzmem w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Warszawskim Oddziale Terenowym Krajowego Towarzystwa Autyzmu;
  • uczestnicząc w grupie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Klubie „Amicus” działającym przy Oddziale Dziennym I Kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
  • prowadząc terapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego na ul. Gruzińskiej w Warszawie;
  • współprowadząc trening psychoterapeutyczny dla studentów Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;
  • współprowadząc grupę wsparcia dla osób z CHAD przy Stowarzyszeniu Aktywnie Przeciw Depresji.

Terapię indywidualną prowadzę także w prywatnym gabinecie Psychoterapia Paryska.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Facebook Icon