Logopeda

Oferta  logopedyczna skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych

Diagnoza logopedyczna – jej celem jest kompleksowe badanie rozwoju mowy w oparciu o:

  • wywiad z pacjentem i/lub opiekunem
  • ocenę sprawności i budowę anatomiczną narządów mowy
  • orientacyjne badanie słuchu
  • ocenę poprawności artykulacji
  • sprawdzenie poziomu rozwoju językowego

Terapia logopedyczna – ma na celu usunięcie lub złagodzenie zaburzeń występujących w mowie.

    • forma zajęć: indywidualne spotkania zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu trwające do 45 min;

Zajęcia z emisji głosu – mają na celu doskonalenie wymowy w oparciu o:

  • trening prawidłowego oddechu
  • trening wyraźnej artykulacji
  • trening fonacji z właściwym używaniem rezonatorów, szczególnie polecany dla osób występujących publicznie

Konsultacje dla rodziców – mają na celu wyjaśnienie istoty zaburzeń mowy oraz zapoznanie z ćwiczeniami, które mogą wykonywać z dzieckiem w domu.

 

Facebook Icon