Anna Rytel-Andrianik

psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam szereg staży i szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej. Mam wieloletnie doświadczenie pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Stowarzyszeniu Bliżej Dziecka wspierającym dzieci doświadczające przemocy rówieśniczej. Obecnie biorę udział w czteroletnim szkoleniu z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie oraz podnoszę swoje kwalifikacje odbywając staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie.

 

Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Wspieram rodziny w trudnych momentach życia i pomagam w rozumieniu ich kłopotów w oparciu o wiedzę psychologiczną. W swojej pracy przyjmuję założenia psychodynamiczne, relacyjne oraz systemowe. Każda moja pomoc objęta jest tajemnicą zawodową.

Moja oferta pomocy skierowana jest do:

  • Rodziców, którym proponuję konsultacje i porady z zakresu trudności wychowawczych, niepokojów dotyczących prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dziecka, pomoc w skuteczniejszej komunikacji z dzieckiem i w lepszym rozumieniu jego potrzeb;
  • Dzieci i Nastolatków, poprzez indywidualne wsparcie psychologiczne lub psychoterapię w przypadku problemów emocjonalnych (zachowania agresywne, obniżony nastrój, lęki, trudności w relacjach rówieśniczych, wycofanie z kontaktów społecznych, mała pewność siebie, zaburzenia snu i jedzenia, niechęć do nauki) oraz kryzysowych sytuacji życiowych (separacja lub rozwód rodziców, konflikty między rodzicami, strata lub choroba bliskiej osoby, trudności adaptacyjne).
Facebook Icon