Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka

Dla kogo?

Warsztat dla rodziców oraz nauczycieli

Na czym polega?

Praktyczny warsztat na którym poznasz skuteczne narzędzia budujące w dziecku poczucie skuteczności, zaradności i zaufania do siebie, które stanowią filary wysokiego poczucia własnej wartości; będziesz także mieć możliwość spojrzenia na świat oczami małego człowieka.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie skutecznych sposobów wzmacniania w dzieciach ich potencjału
 • doświadczenie różnych technik chwalenia i ich konsekwencji
 • nauka odróżniania obserwacji od interpretacji, której skutkiem jest precyzyjne, skuteczne formułowanie komunikatów (próśb, oczekiwań, uwag)
 • wymiana doświadczeń na temat skutecznych sposobów komunikowania się z dzieckiem

Jak długo trwa?

Warsztat trwa 3 godziny

Ile kosztuje?

Koszt 3-godzinnego spotkania to 120 zł

 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych

Dla kogo?

Warsztat dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Na czym polega?

Proponowane szkolenie to prelekcja z elementami pogadanki i ćwiczeniami.

Co  ma na celu?

Zagadnienia, które poruszamy na warsztatach to:

 • czynniki sprzyjające rozwojowi kompetencji językowej i komunikacyjnej
 • rola nauczyciela w rozwoju w/w kompetencji
 • charakterystyka mowy dziecka – związek ze świadomością siebie i świata
 • forma wypowiedzi – w jaki sposób zbliża i oddala od rozmówcy
 • prośby zamiast żądań – istota różnicy
 • dwa filary skutecznej komunikacji – elementy NVC
 • dziecko jako ekspert – zrozumieć świat oczami dziecka
 • siła pytań
 • koncepcja socjolingwistyczna B. Bernsteina

Jak długo trwa?

Warsztat trwa 3 godziny

Ile kosztuje?

Koszt 3-godzinnego spotkania to 120 zł

 

Efektywne sposoby porozumiewania się z dzieckiem

Dla kogo?

Warsztat dla rodziców oraz nauczycieli

Na czym polega?

Proponujemy praktyczny warsztat oparty na metodzie aktywnego słuchania i Porozumieniu bez Przemocy.

Co  ma na celu?

Zagadnienia, które poruszamy na warsztatach to:

 • rola uczuć i potrzeb w komunikacji z dzieckiem
 • szczerość i empatia bazą porozumienia
 • co zamiast kar i nagród? różnica między karą a konsekwencją
 • rola wyobraźni w komunikacji z dzieckiem
 • słowo klucz – jak najszybciej dotrzeć do dziecka
 • niewerbalne sposoby komunikowania się z dzieckiem
 • komunikat „NIE” zaproszeniem do współpracy

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • dowiesz się co zrobić, kiedy ogarniają cię silne emocje lub bezradność w kontakcie z dzieckiem
 • dowiesz się jak świadomie dobierać słowa, by nie ranić
 • poznasz prosty sposób komunikowania swoich potrzeb, by mieć pewność, że zostaniesz wzięty pod uwagę
 • poznasz bazowe założenia Porozumienia bez Przemocy i ich wpływ na budowanie bliskości z dzieckiem
 • doświadczysz mocy wyobraźni w aspekcie nawiązywania porozumienia z dzieckiem
 • poznasz nowy sposób budowania porozumienia w sytuacjach, kiedy dziecko nie zgadza się z tobą

Jak długo trwa?

Warsztat trwa 4 godziny

Ile kosztuje?

Koszt 4-godzinnego spotkania to 150 zł

Warsztaty prowadzi Małgorzata Sobiesiak

Facebook Icon