Spotkania z emocjami

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia prowadzone są w małych grupach (6-10 uczestników).

Na czym polega?

Autorski program „Spotkania z emocjami” bazuje na najnowszych badaniach, które pokazują, że inteligencja emocjonalna i umiejętności empatyczne są istotnym kryterium w prognozowaniu powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Metoda Porozumienia bez Przemocy autorstwa Marshalla Rosenberga, światowej sławy psychologa, mediatora jest z powodzeniem stosowana w komunikacji z dziećmi i dorosłymi, w szkolnictwie, relacjach osobistych, biznesie, mediacjach.

Co  ma na celu?

Spotkania z emocjami to cykl spotkań rozwijających inteligencję emocjonalną u dzieci. Zajęcia mają na celu: rozwijanie poczucia pewności siebie, sprawczości, zaradności oraz poznanie swoich mocnych stron, co stanowi bazę poczucia własnej wartości. Poprzez zabawę w bezpiecznej atmosferze dzieci zapoznają się z gamą emocji, których doświadczają oraz ćwiczą konstruktywne sposoby wyrażania złości, gniewu, zazdrości, smutku i innych trudnych uczuć. Zajęcia są prowadzone w oparciu o założenia empatycznej komunikacji (Porozumienie bez Przemocy).

Korzyści z udziału w zajęciach:

  • zwiększenie poczucia własnej wartości
  • wzrost poczucia zaufania do siebie poprzez poznawanie swoich mocnych stron
  • zwiększenie kompetencji społecznych (umiejętność otwartego komunikowania się, łatwość nawiązywania nowych relacji, rozwiązywanie konfliktowych sytuacji)
  • nabycie umiejętności wyrażania emocji w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia
  • doświadczenie bycia przynależnym do grupy oraz otrzymywania wsparcia od niej
  • zwiększenie świadomości swoich emocji
  • wzrost słownictwa związanego z emocjami i potrzebami

Jak długo trwa?

Czas trwania: 18 spotkań 45 minutowych odbywających się raz w tygodniu

Ile kosztuje?

Każde spotkanie w ramach warsztatów kosztuje 50zł.

Spotkania prowadzi Małgorzata Sobiesiak.

Facebook Icon