Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w Centrum Terapii i Rozwoju Mitigo (“Centrum”), w tym na naszej stronie, funkcjonującej pod adresem: www.mitigo.pl. Operatorem strony oraz Administratorem danych osobowych jest:

Centrum Mitigo Gabriela Pokorska
Chruściela 29/31
04-454 Warszawa
NIP: 7141989212
REGON: 362222964

Adres kontaktowy poczty elektronicznej: kontakt@mitigo.pl.

Centrum wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu rejestracji wizyt ale również w celach promocji oferty Centrum oraz działań analitycznych i statystycznych. Wszystkie dane przetwarzane są na podstawie zgody pacjenta (6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu) oraz pliki cookies.

Dane osobowe przetwarzamy przez cały okres niezbędny do realizacji usługi, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania.

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom/specjalistom świadczącym dla nas usługi psychoterapii i obsługi księgowej oraz IT.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym momencie, kontaktując się z Centrum pod adresem e-mail: kontakt@mitigo.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji jest dobrowolne, jednak koniecznie w celu rezerwacji wizyty u specjalisty.

Przysługują Państwu prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Call Now Button