Grupa Terapeutyczna

Nabór  do nowej, dwuletniej grupy psychoterapeutycznej. Zapraszamy.

grupa terapeutyczna

Terapia grupowa, czyli grupa osób zbierających się w gabinecie to sieć wsparcia, dzięki której można rozpoznać trudności obniżające komfort życia. Dzięki spotkaniom w większym gronie zyskujemy poznanie różnych punktów widzenia dotyczących trudności każdego z członków. W towarzystwie innych osób,  uczestnicy mogą przepracować odczucia i zachowania w bezpośrednim kontakcie. Umożliwia to  wypracowanie bardziej korzystnych sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych oraz nawiązanie a także utrzymanie satysfakcjonujących relacji

W terapii grupowej obowiązują zasady dotyczące swobody wypowiedzi, punktualności, dyskrecji i wzajemnego szacunku. Spotkania grupowe mają na celu zrozumienie podstawy pewnych reakcji czy zachowań a także schematów myślenia i sposobów radzenia z trudnościami.

Dla kogo:

Grupa skierowana jest do osób pomiędzy 20 a 55 rokiem życia które:

  • nie radzą sobie z emocjami,
  • doświadczają niskiego poczucia własnej wartości i/lub mają negatywny obraz siebie,
  • doświadczają problemów psychosomatycznych (np. kłopotów ze snem),
  • na co dzień zmagają się z lękiem, wstydem, bezsilnością,
  • mają problemy interpersonalne,
  • nie mogą nawiązać satysfakcjonujących relacji lub/i ich utrzymać,
  • zauważają u siebie objawy utrudniające funkcjonowanie,
  • chciałyby być bardziej usatysfakcjonowane ze swojego życia,
  • nie potrafią poradzić sobie z trudnym okresem przez który przechodzą,
  • chcą nauczyć się podejmować lepsze życiowe decyzje.

Jak?

Grupa prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym przez okres dwóch lat. W grupie uczestniczy od 4 do 8 osób. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 90 minut. Przerwy wakacyjne przewidziane są na miesiąc sierpień.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie zapraszamy do zapisu na spotkanie konsultacyjne (120 zł/spotkanie).

Miejsce spotkań: Centrum Terapii i Rozwoju Mitigo, ul. Kordiana 95/1  w Warszawskim Rembertowie (w pobliżu Akademii Obrony Narodowej)

Termin spotkań: czwartki,  18.30 – 20.00

Koszt: 80 zł/ spotkanie

Prowadzący: Gabriela Pokorska, Aleksandra Kozieł

Facebook Icon