Piotr Barczewski

psycholog, psychoterapeuta

Zajmuje się pomocą psychologiczną obejmującą poradnictwo psychologiczne i pomoc w kryzysie oraz prowadzi indywidualną terapię dorosłych i młodzieży w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

W swojej pracy wykorzystuje model TFP (Transference Focused Psychotherapy) dotyczący pracy na tzw. przeniesieniu. Teoretyczne założenia i technika pracy w terapii psychodynamicznej oparte są na psychoanalizie, teorii relacji z obiektem i psychologii ego. TFP jako technika pracy tepapeutycznej zostało empirycznie zbadane w randomizowanych badaniach kontrolnych w Stanach Zjednoczonych i Europie i jego skuteczność w leczeniu została naukowo potwierdzona.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i pracuje pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów uznanych przez to Towarzystwo.

Wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne zdobył na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, a staż kliniczny odbył w Mazowieckim Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie prowadząc tam terapie indywidualne, arteterapię, filmoterapię i socjoterapię, a także biorąc udział w zajęciach terapii grupowej.

Facebook Icon