Magdalena Łabik

psycholog dziecięcy

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem również psychoonkologiem. Studia podyplomowe w tym zakresie

ukończyłam na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kształcę się obecnie jako psychotraumatolog w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz jako psychoterapeuta w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychoterapii.

Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi. Umiejętności praktyczne nabywałam i w dalszym ciągu nabywam w pracy z dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej, obecnie w domach dziecka, a wcześniej także w rodzinach zastępczych. Prowadzę z nimi długoterminowe konsultacje o charakterze terapeutycznym i wsparciowym. Pracuję także z rodzicami tych dzieci w celu zmobilizowania ich do pracy nad sobą i powrotu dzieci pod ich opiekę. Przeprowadzałam kwalifikacje rodzin do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. W razie potrzeby prowadziłam także interwencje psychologiczne.

Od początku istnienia Infolinii Onkologicznej jestem jej wolontariuszką. Wspieram osoby chore na choroby nowotworowe. Udzielam wsparcia psychologicznego także ich bliskim. Piszę artykuły o tematyce psychologicznej dla portalu sukcesdziecka.pl oraz malyindywidualista.com.pl. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem pod stałą superwizją swojej pracy.

Facebook Icon