Ewelina Chmiel

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci, młodzieży, dorosłych.

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii o specjalności zdrowie i psychoterapia. Ukończyłam również: Socjoterapię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Terapię Pedagogiczną na Uniwersytecie Warszawskim, Oligofrenopedagogikę, roczne szkolenie z podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym w Instytucie H. Segal w Warszawie, liczne kursy i szkolenia w pracy z dziećmi i młodzieżą również ze spektrum autyzmu, odbyłam staż na oddziale dziennym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzone osoby wspieram psychoedukacyjnie i psychoterapeutycznie, aby lepiej rozumiały siebie i swoich bliskich. Prowadzę konsultacje i psychoterapię dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia.

Dzieciom i Nastolatkom proponuję indywidualną psychoterapię, w związku z:

 • obniżonym nastrojem,
 • stanami lękowymi,
 • zahamowaniem aktywności,
 • trudnościami w relacjach rówieśniczych,
 • wycofaniem z kontaktów społecznych,
 • zaburzeniami snu i jedzenia,
 • niechęcią do nauki,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • kryzysową sytuacją (rozstanie rodziców, strata lub choroba bliskiej osoby).

Rodzicom proponuję konsultacje, pomoc i poradnictwo w zakresie:

 • kłopotów wychowawczych,
 • obniżonego samopoczucia, lęków u dziecka,
 • rozumienia przeżywanych emocji, trudnych zachowań i potrzeb swoich dzieci,
 • skutecznej komunikacji,
 • nadużywania telefonu, gier, mediów społecznościowych.

Obecnie ubiegam się o dyplom Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, pracuję w oparciu o narzędzia psychoterapii psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Facebook Icon