Aleksandra Kozieł

psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.  Doświadczenie uzyskała podczas pracy z pacjentami w prywatnej praktyce, pięciu lat pracy z dziećmi autystycznymi oraz na wielu stażach (w Ośrodku Psychoterapii Rasztów, Klinice Nerwic w Szpitali Psychiatrycznym w Lublinie, Poradni Leczenia Nerwic i Patologii Współżycia na ul. Dolnej w Warszawie). Dodatkowo współpracowała z magazynem dla diabetyków Szugarfrik. Zakończyła czteroletnie szkolenie psychoanalityczne (w trakcie zdobywania certyfikatu) w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów (instytut ten jest członkiem E.G.A.T.I.N. i sekcji grupowej EFPP). Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Aleksandra KoziełProwadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracuje zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. W swojej pracy koncentruje się na wewnętrznym życiu emocjonalnym, relacjach z najbliższymi i kontaktach społecznych danej osoby. Wybór formy pomocy poprzedzony jest kompleksową diagnozą.

Aleksandra Kozieł pomaga osobom doświadczającym:

  • kryzysów emocjonalnych,
  • trudności w relacjach z bliskimi,
  • trudności adaptacyjnych,
  • zaburzeń nastrojów, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychosomatycznych,
  • problemów wieku rozwojowego,
  • trudności w relacjach partnerskich.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Facebook Icon