Agnieszka Urbanowicz

psycholog, seksuolog

Jest psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Seksuologia Kliniczna. Aktualnie jest w trakcie Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała w Poradni „Pokonaj Kryzys” Fundacji United Way Polska jako specjalista i koordynator poradni, w prywatnych poradniach psychologicznych oraz na stażach i praktykach w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego, telefonie zaufania „Stop Przemocy” Fundacji Centrum Praw Kobiet, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS (roczny staż terapeutyczny) oraz dziennym oddziale psychiatrycznym Szpitala Wolskiego.

W trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które rekomendowane jest przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Agnieszka Urbanowicz

Oprócz tego regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach zawodowych z zakresu psychologii i seksuologii.

Na spotkanie zaprasza osoby, które czują, że pewne obszary ich życia są dla nich źródłem niepokoju, lęku, bólu lub są przeszkodą na drodze do własnego rozwoju i równowagi. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą:

  • w kryzysie lub po bardzo trudnych doświadczeniach osobistych
  • znajdującymi się w konflikcie z ważną osobą
  • pragnące nawiązywać i utrzymywać satysfakcjonujące relacje, znaleźć partnera/partnerkę
  • z obniżonym nastrojem
  • z niską samooceną, powracającym poczuciem winy w sferze seksualnej
  • z problemami związanymi z tożsamością seksualną – własną lub bliskiej osoby, z osobami nieheteroseksualnymi
  • z odczuwanym w różnych sytuacjach lękiem, niepokojem, napięciem
  • z brakiem satysfakcji w ogólnym funkcjonowaniu
  • z brakiem satysfakcji w sferze seksualnej
  • w trakcie rozwodu, żałoby lub innego trudnego procesu
Facebook Icon